T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Niğde İl Halk Kütüphanesi

Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ
  • Kütüphane üyeliğine başvuru için T.C kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir.
  • 15 yaş altı kullanıcılar için 'Kütüphane Üyelik Formu' velisi tarafından imzalandıktan sonra üyelik kaydı yapılır.
ÖDÜNÇ VERME İŞLEMELERİ
  • Ödünç verme işlemleri kütüphane üye kartıyla veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge ile yapılır.
  • Kullanıcıya üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.
  • Ödünç verme süresi kitaplar için on beş gün, kitap dışı materyaller için yedi gündür.
  • Süre uzatma işlemleri kütüphaneye gelinerek veya kütüphaneye gelmeden e-devlet uygulaması üzerinden kullanıcının kendisi tarafından yapılabilir.
  • Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.
  • Materyalin ödünç alınan kütüphaneye iadesi esas olmakla beraber, eğer kullanıcı çeşitli nedenlerle, materyalin ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, materyali o anda bulunduğu ildeki İl Halk Kütüphanesine iade edebilir.