T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Niğde İl Halk Kütüphanesi

Tarihçemiz

Tarihin derinliklerinden beri Kültür Merkezi olan Niğde, Selçuklu Karaman ve Osmanlı devirlerini yaşamış ve bu devirlerde ülkede kültür merkezi olarak tanınmıştır. O devirlerden kalma 10’ un üzerinde medrese ve buna bağlı olarak denk okullar ve bu okulların yetiştirdiği tarihe geçmiş 100’ün üzerinde ünlü kişi görülür. Bundan dolayı ilimizin halkı kültürel gelişmelere açık, gelişmeleri her zaman benimsemiş ve desteklemiştir.

Selçuklular devrinde Darül-Pehlivaniye unvanı alan Niğde ilimizde ilk kütüphane Emir’ül Ümera-Seyfettin Sungur Ağa tarafından 1335 tarihinde kurulmuştur. Bununla birlikte ilde bulunan her medresenin kendine özgü kütüphanesinin olduğu, ayrıca cami ve mescitlerin de kendi kütüphanelerinin bulunduğu bilinmektedir.
Çekirdeğini Sungurağa ve medrese kütüphanelerinin oluşturduğu Niğde İl Halk Kütüphanemiz 1925 yılında il merkezinde kurulmuş, 1932 yılında da Bor ilçe Halk Kütüphanesi kurulmuştur.  

Cumhuriyetin ilanından sonra yeniden örgütlenme sürecine giren kütüphaneler 1928 harf devrimi ile hız kazanan kitap ve benzeri yayınların çoğalması ile sayıca artmış ve gelişmişlerdir. Kütüphanelerimiz alanında genel planlama çalışmaları ancak 1961 yılında başlamış. Bir komisyon özellikle halk kütüphanelerimiz ile ilgili 10 yıllık bir plan hazırlamıştır. VII. Milli Eğitim Şurasınca onaylanan planın uygulanmasına geçilmiş, kütüphaneler şura kararlarına uyarak örgütlenmişlerdir.

İlimizde 1957 yılında 3 halk kütüphanesi bulunmakta iken, hızlı bir gelişme göstererek kütüphanelerimizin sayısı 1973 yılında 35’ e yükselmiştir. Günümüzde 16 adet halk kütüphanesi ile hizmet vermektedir.

Bilindiği üzere kütüphaneler geçmiş kuşakların bilgi fikir ürünlerini bize ve bizden sonraki kuşaklara ulaştıran kurumlardır ve bilgi tarih boyunca en önemli güç olmuştur.